top of page

WELKOM BIJ TONEELKRING INTERMEZZO

Als Nossegemse toneelkring is ons doel om éénmaal per jaar op de planken te staan, met als missie ons publiek een gezellige avond te bezorgen met veel plezier en gelach.

"Het is pas aan het einde van een toneelstuk dat je weet of eerste akte goed was." - Tristan Bernard

Wij zijn aangesloten bij

Open doek.JPG
Welcome

Ons Verhaal

Het begin

 

Er waren eens  ... in het jaar 1962 twee jonge studenten die op het idee kwamen een klucht te schrijven en zo de fundamenten legden van onze huidige Toneelkring Intermezzo.

William Blockmans en Louis Verdeyen overtuigden het jaar daarop een elftal leden waaronder acteurs/actrices, decorbouw, souffleur, licht en klank, ...deel te nemen aan hun eerste stuk "Van gekken, gansgters en Co".

Dankzij lovende toejuichingen en een talrijk opgetogen publiek, besloten William en Louis hun oeuvre verder te zetten.

Na eigen geschreven stukken, werd nu ook beroep gedaan op andere kluchtenschrijvers en toneelfondsen.

Regisseren

 

De regie die in de eerste jaren werd verzorgt door Roger De Pauw, opvolgende door Louis Verdeyen zelf, werd na het overlijden van van Louis' vader (die zelf ook acteur was) overgedragen naar Roger Berckmans.

 

In 1977 na een 'tooggesprek' overtuigde William Blockmans namelijk Roger om het volgende stuk in 1978 "Boeing, Boeing" te regisseren. In de tijden waar briefen nog getypt werden en telefoonnummers nog geen zonecode hadden, ging Roger aan de slag met de toenmalige groep bestaande uit 2 dames en 5 heren.

Vriendschap en interpretatie

Roger die tot 2021 voorzitter was van Intermezzo en de regie af en toe nog op zich nam, had reeds vanaf zijn debuut een duidelijke doelstelling: een toneelkring vormen waarbij vriendschap en interpretatie centraal staan.

Tot 30 leden sloten zich aan en zorgden één à tweemaal per jaar voor een uitvoering met hilarisch rollenspel, waar nog lang werd over gepraat.

Ook Maurice Pauwels staat sinds enkele decennia, nu dan als speler nu weer als regisseur, garant voor komische voorstellingen, maar zeker ook voor de supervisie van de repetities. Daar waar men af en toe eens streng moet zijn over de houding en de spraak van de acteurs, leeft Maurice zich zeker ook in. De slappe lach loert dan tijdens het  repeteren om de hoek.

Familie

 

Anno 2022: na het corona tijdperk zijn er enkele veranderingen binnen de toneelkring. We hebben Roger Berckmans zijn toneelpensioen gevierd.

Het huidige bestuur bestaat nu uit voorzitster Connie Nieuwlandt en ondervoorzitter Maurice Pauwels, jullie welbekende regisseur.

Connie stond reeds op het podium in de buik van haar mama tijdens één van onze stukken, samen met haar vader en meter Nicole Blockmans (zus van oprichter William Blockmans). 

Familie is dus een belangrijk sleutelwoord binnen onze toneelkring. Zodoende dat vaak zoon/dochter/zus of broer ook mede op de planken of achter de scène staan.

Lachen

 

Zoals jullie waarschijnlijk hebben opgemerkt doorheen ons verhaal, staat Toneelkring Intermezzo in voor toneel voor en door het volk.

Daar onze stukken, die steeds kluchten zijn, door gewone mensen worden gepeeld, wensen we jullie tijdens één avond al jullie zorgen weg te cijferen en jullie eens goed te laten lachen.

Artists
Gallery

Onze leden

Piercing

CONTACT US

ADRES

 

Zaal 'De Koperen Kraan'

Mechelsesteenweg 488 - 1930 Nossegem

toneelkringintermezzo@gmail.com

 

Contact
bottom of page